Trang nhất > Cách nhiệt truyền thống

« Bài cũ hơn

Chỉ số R của cách nhiệt phản xạ?

Phương pháp tính nhiệt kháng

Tài liệu gốc (trang 21-27)

Hệ cách nhiệt phản xạ – sự ưu việt của hệ phản xạ

Một số điểm khác biệt giữa cách nhiệt phản xạ và cách nhiệt truyền thống:

Cách nhiệt truyền thống & Cách nhiệt phản xạ

Kết quả phân tích các nguồn nhiệt theo phương truyền nhiệt thẳng đứng cho thấy: bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt quyết định. Do đó, muốn giải quyết vấn đề chống nóng (chống lạnh mùa đông) phải xử

« Bài cũ hơn