Trang nhất > Lắp đặt

Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt hệ cách nhiệt phản xạ (RBS)

Mọi công cụ chỉ có hiệu quả khi được sử dụng đúng cách.

Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt cách nhiệt phản xạ:…

Lắp đặt cách nhiệt phản xạ

Cách nhiệt phản xạ có thể lắp đặt ở giữa, ở trên hoặc ở dưới hệ khung kèo, chúng có thể áp dụng cho mái, trần, sàn, và vách nhà đối với các toà nhà thương mại, công trình chuồng …