Trang nhất > Cơ sở khoa học

« Bài cũ hơn

Độ phát xạ / độ phản xạ của một số vật liệu thông thường

Mọi vật liệu đều hấp thụ và phát xạ nhiệt. Đối với nhiệt bức xạ, có hai chỉ số đặc trưng:…

Mặt phản xạ & vật liệu nền

MẶT PHẢN XẠ là linh hồn của vật liệu cách nhiệt phản xạ, quyết định khả năng cách nhiệt của sản phẩm. Bề mặt phản xạ thường có hai dạng:…

Chỉ số R của cách nhiệt phản xạ?

Phương pháp tính nhiệt kháng

Tài liệu gốc (trang 21-27)

« Bài cũ hơn