Trang nhất > Trang nhất

cachnhiet.net giảm nóng mấy độ?

Cachnhiet.net có thể giảm nóng từ 3oC đến trên 20oC tùy theo điều kiện & cách so sánh.

Chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm trực quan, trình bày dưới đây, để chứng minh. Vui …

Enviro-tuff – lựa chọn chung cuộc về cách nhiệt

Cách nhiệt phản xạ Envirotuff có mặt tại 40 quốc gia, thỏa mãn những tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.…

Cách nhiệt phản xạ – Nghiên cứu & thực tiễn

FSECNghiên cứu từ thực tiễn của Trung tâm năng lượng mặt trời Florida (Hoa Kỳ) đã chỉ ra: sử dụng cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm 40%-50% năng lượng cho hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Tỉ lệ tiêu …