« | »

Trang nhất > Chứng nhận chất lượng – Foil dệt Envirotuff

Chủ đề: Chất lượng, Foil dệt Enviro-tuff

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM 3

NFR1 NFR2 (AL/MPET) NFR2 (AL/AL)

Quatest3-NFR1

Quatest3-NFR2

Quatest3-NFR2-Premium

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA RIMA

ASTM E408 ASTM D1249-90 ASTM D4833-88 ASTM D1004-94a

Snap ASTM E408

Snap ASTM F1249

Snap ASTM4833

Snap ASTM1004


DIN 53363 BS-476 Part6 BS-476 Part 7 ASTM E84

Snap DIN 53363

Snap BS 476 Part 6

Snap BS 476 Part 7

Snap ASTM E84

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NFR1 NFR2 FR1 FR2

Title NFR1

Title NFR1

Title FR1

Title FR2

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 SABS:1281 SABS:1381
9001-2000-circular-paper 9001-2000-laminate SABS 1281 SABS 1381

CÁC BIỂU TƯỢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

bsi-aatcc-ul logos

din-iso-astm