« | »

Trang nhất > Nhôm dẫn nhiệt tốt. Dùng nhôm để cách nhiệt?

Chủ đề: Hỏi đáp nhanh

Phát biểu 1:

  1. Mặt trời ở rất xa trái đất (khoảng cách 8 phút ánh sáng) , cách một bầu khí quyển và cả lớp chân không ngoài bầu khí quyển, nên không thể dẫn nhiệt đến trái đất.
  2. Gió chỉ di chuyển trong bầu khí quyển nên không thể đối lưu sức nóng từ mặt trời.
  3. Bức xạ nhiệt có thể xuyên qua bầu khí quyển và cả chân không.

Kết luận 1:

Trái đất là một hành tinh ấm áp nhờ vào nhiệt bức xạ từ mặt trời.

Phát biểu 2:

  1. Thực nghiệm đo đạc cho thấy 93% tác nhân gây nóng trong nhà là nhiệt bức xạ.
  2. Nhôm dẫn nhiệt rất tốt, nhưng nó có độ phát xạ thấp (3%-5%) và độ phản xạ cao (95%-97%) đối với bức xạ nhiệt.
  3. Nhiệm vụ hàng đầu của cách nhiệt phản xạ là chống nóng dạng bức xạ, không phải chống dẫn nhiệt. Khi được lắp đặt, cách nhiệt phản xạ sẽ giúp cô lập một lớp đệm khí và chính lớp đệm khí phản xạ này giúp ngăn chặn dẫn nhiệt & đối lưu nhiệt.

Kết luận 2:

Muốn cách nhiệt hiệu quả, cần có “màng nhôm” và “không khí”. Trong đó, không khí không mất tiền mua..

Phát biểu 3:

Enviro-tuff là cách nhiệt phản xạ, bề mặt là màng nhôm tinh khiết 99%..