« | »

Trang nhất > Vật liệu cách nhiệt tốt nhất

Chủ đề: Cơ sở khoa học, Hỏi đáp nhanh

Con người cảm nhận nhiệt qua da, vì thế, người ta thường vô tình quan niệm:

truyền nhiệt = dẫn nhiệt
cách nhiệt = chống dẫn nhiệt.

THỰC TẾ:
Sự truyền nhiệt diễn ra dưới ba hình thức: Dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, và bức xạ nhiệt.

Xét ở khía cạnh dẫn nhiệt: Hiển nhiên, các chất khí, có mật độ phân tử thấp, dẫn nhiệt kém.

  1. Đứng đầu là: chân không (không có phân tử) không dẫn nhiệt.
  2. Khí Các-bô-níc.
  3. Một số khí hiếm.
  4. Không khí

Trong đó, không khí là vật liệu dẫn nhiệt kém, luôn có sẵn và hoàn toàn không mất tiền mua.

Chỉ số cách nhiệt của không khí tốt hơn các loại sợi nhân tạo (glasswool, rockwool…) từ 1.5 đến 2 lần, và các loại foam (EPS, XPS, PE …) từ 1,1 đến 1,8 lần. Thực chất các loại sợi & foam đều dựa vào cấu trúc xốp chứa không khí (hoặc các khí đặc biệt) để cách nhiệt.

Tuy nhiên, không khí không ngăn chặn được đối lưu nhiệt, và bức xạ nhiệt.

Để ngăn chặn đối lưu nhiệt, không khí phải được cô lập.

Không khí (kể cả chân không) không thể ngăn cản bức xạ nhiệt. Để ngăn chặn bức xạ nhiệt, cần phải sử dụng các vật liệu có khả năng chắn (phản lại) bức xạ.

Như vậy:
HỆ PHẢN XẠ (Không khí, hoặc vật liệu có cấu trúc xốp chứa không khí, bị cô lập giữa các bề mặt chắn bức xạ) là vật liệu cách nhiệt tốt nhất.