« | »

Trang nhất > Enviro-tuff làm cho không gian phía trên nó nóng hơn?

Chủ đề: Hỏi đáp nhanh

KHÔNG.

Trái lại, các nghiên cứu cho thấy khi lắp đặt Enviro-tuff, không gian phía trên đỡ nóng hơn so với ban đầu.