« | »

Trang nhất > Thực nghiệm – Hiệu quả cách nhiệt nhà xưởng

Chủ đề: Cách nhiệt phản xạ, Chất lượng, Công trình, Thực tiễn

Địa điểm: Xưởng sấy thực phẩm, Công ty công nghệ thực phẩm Sao Vàng, Tân Phú Trung, Củ Chi

Đặc tả công trình:

 • Khuôn viên: 33m x 60m
 • Kích thước xưởng: 16.8m x 24.6m x 6m (414m2)
 • Xử lý chống nóng bởi cachnhiet.net.

Xử lý cách nhiệt:

 • Xử lý mái: Lắp đặt Enviro-tuff (loại NFR2) trên xà gồ.
 • Kết cấu hệ mái: mái / Enviro-tuff NFR2 (AL-AL) / Xà gồ
 • Độ cách nhiệt: R-11 (RSI-2)
 • Thời gian thi công: 16/08/2008 – 17/08/2008

Quy trình đo đạc:

 • Đối chiếu nhiệt độ của nhà xưởng & kho tập kết vật tư (nhà tạm): mái tôn không cách nhiệt
 • Khoảng cách giữa xưởng chính & kho tập kết vật tư nhỏ hơn 30m, nên nhiệt độ môi trường xem như tương tự.
 • Quy trình đo đạc:
  • Hai nhiệt kế đã được kiểm tra: sai lệch không quá 0.2oC. Mỗi khu vực bố trí 01 nhiệt kế.
  • Các nhiệt kế được đặt giữa nhà
  • Tiến hành đo đạc khi hai nhiệt kế đã hoạt động ổn định.
  • Lấy mẫu mỗi 05-07 phút (Do điều kiện di chuyển giữa 02 khu vực)
  • Thời gian đo đạc: 12h05 – 13h40
Kết quả đo đạc:

Thời gian

Nhiệt độ

Ghi nhận diễn biến thời tiết

Kho vật tư (nhà tạm)

Xưởng chính

12:05

35.0oC

31.0oC

Nắng to

10:10

36.9oC

31.9oC

12:15

35.7oC

31.0oC

12:20

32.0oC

31.0oC

Trời chuyển, bắt đầu mưa bóng mây

12:25

32.3oC

31.4oC

Trời âm u

12:30

32.3oC

30.4oC

Mưa bóng mây

12:35

31.7oC

30.1oC

12:38

30.9oC

30.2oC

12:42

30.9oC

30.0oC

12:45

31.6oC

30.5oC

12:50

31.5oC

30.2oC

Dứt mưa, hửng nắng

12:55

33.2oC

30.3oC

Nắng to dần

13:00

34.4oC

31.3oC

13:05

33.7oC

31.1oC

13:15

33.9oC

31.1oC

13:20

36.9oC

31.0oC

13:30

36.8oC

31.0oC

13:35

37.7oC

31.7oC

13:40

37.3oC

31.1oC

Trời chuyển mưa to

Kết luận:

 • Việc xử lý cách nhiệt cho xưởng chính đã giải quyết được đáng kể nhiệt lượng xâm nhập qua mái.
 • Khu vực xưởng chính đã cách nhiệt (cachnhiet.net) chỉ biến thiên nhiệt độ trong phạm vi 1.9oC (30.0oC – 31.9oC) và nhiệt độ tối đa trong thời gian đo đạc là dưới 32oC.
 • Khu vực đối chứng chưa cách nhiệt, biến thiên nhiệt độ trong phạm vi 6.8oC (30.9oC – 37.7oC) và nhiệt độ tối đa trong thời gian đo đạc là trên 37.5oC.