« | »

Trang nhất > Cách nhiệt có khác chống nóng?

Chủ đề: Hỏi đáp nhanh

Cách nhiệt, theo cách hiểu thông thường, là ngăn chặn quá trình dẫn nhiệt.

Chống nóng nhằm ngăn chặn cả 3 phương thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu nhiệtbức xạ nhiệt.