«

Trang nhất > Thực nghiệm – cải tạo cách nhiệt nhà xưởng

Chủ đề: Cách nhiệt phản xạ, Chất lượng, Công trình, Thực tiễn

Địa điểm: Xưởng 2B, Công ty CP Vĩnh Long, KCN Hòa Phú, Vĩnh Long

Đặc tả công trình:

 • Kích thước xưởng: 54m x 140m (7.560m2)
 • Lắp dựng từ năm 2005 là kho nguyên liệu
 • Chuyển đổi công năng thành xưởng sản xuất.
 • Xử lý chống nóng bởi cachnhiet.net.

Xử lý cách nhiệt:

 • Yêu cầu: Đạt được nhiệt độ tương đương với xưởng 2A (khu vực sản xuất), đã chống nóng bằng tấm cách nhiệt SuperPolynum (Israel).
 • Xử lý mái: Dỡ tôn, Lắp đặt Enviro-tuff (loại NFR2) trên xà gồ, tái lập tôn, chống dột.
 • Kết cấu hệ mái: mái / Enviro-tuff NFR2 (AL-AL) / Xà gồ
 • Độ cách nhiệt: R-11 (RSI-2)
 • Thời gian thi công: 13/01/2008 – 25/01/2008

Quy trình đo đạc:

 • Đối chiếu nhiệt độ của nhà xưởng 2B, nhà xưởng 2A (cách nhiệt SuperPolynum) & nhà ăn (mái tôn không cách nhiệt)
 • Khoảng cách giữa 3 điểm nhỏ hơn 100m, nên nhiệt độ môi trường xem như tương tự.
 • Quy trình đo đạc:
  • Đây là xưởng cải tạo, thiết bị đo đạc do chủ đầu tư cung cấp & quy trình đo đạc do chủ đầu tư tổ chức thực hiện.
  • Các nhiệt kế đã được kiểm tra: sai lệch không quá 0.5oC. Mỗi khu vực bố trí 01 nhiệt kế.
  • Các nhiệt kế được đặt giữa nhà
  • Tiến hành đo đạc khi các nhiệt kế đã hoạt động ổn định.
  • Lấy mẫu 03 lần mỗi ngày, vào các thời điểm 09h, 13h30 và 15h
  • Quá trình lấy mẫu được thực hiện trong nhiều ngày (từ 16/01/2008 đến 24/01/2008)

Hình ảnh trước khi thi công:

Công trình đối chứng: Nhà xưởng 2A, túi khí SuperPolynum

Hình ảnh thi công:

Ghi chú: Xưởng 2B là xưởng đang thi công, xưởng 2A nằm ở phía sau, cách nhau ~50m.

Góc nhìn từ bên trong xưởng:

Kết quả đo đạc:

Kết luận:

 • Việc cải tạo xưởng 2B đã đạt được yêu cầu về nhiệt độ do chủ đầu tư đưa ra.
 • Chất lượng cách nhiệt do Enviro-tuff NFR2 và SuperPolynum (túi khí 2 mặt nhôm Israel) đem lại là tương đương.
 • Cách nhiệt phản xạ (có hoặc không túi khí) cùng chất lượng cho hiệu quả cách nhiệt tương đương nếu cả hai đều được sử dụng đúng cách.