« | »

Trang nhất > Nhiệt truyền như thế nào?

Chủ đề: Hỏi đáp nhanh

  • Sự truyền nhiệt: phát biểu đầy đủ là truyền năng lượng nhiệt.
  • Nhiệt luôn truyền từ vật nóng sang vật lạnh.
  • Truyền nhiệt có 3 hình thức:
  • Sự truyền nhiệt trong tự nhiên luôn là sự tổng hợp của 3 hình thức trên.