« | »

Trang nhất > Cách nhiệt phản xạ – Nghiên cứu & thực tiễn

Chủ đề: Trang nhất

FSECNghiên cứu từ thực tiễn của Trung tâm năng lượng mặt trời Florida (Hoa Kỳ) đã chỉ ra: sử dụng cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm 40%-50% năng lượng cho hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Tỉ lệ tiêu thụ năng lượng cho hệ thống điều hoà nhiệt độ vào khoảng 15% đến 25% toàn bộ năng lượng tiêu thụ. Như vậy, việc sử dụng cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm 8% đến 12% chi phí năng lượng hàng năm.

ORNLKết quả khảo sát của Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge cũng chỉ ra: kết hợp cách nhiệt phản xạ (Radiant Barier -RB) với cách nhiệt truyền thống (cách nhiệt Rxx) cho hiệu quả rất ấn tượng:

  • RB + cách nhiệt R-5.6: hiệu quả hơn cách nhiệt R-11
  • RB + cách nhiệt R-11: hiệu quả hơn cách nhiệt R-19
  • RB + cách nhiệt R-19: hiệu quả hơn cách nhiệt R-30

Nghiên cứu này còn chỉ ra: cách nhiệt có hiệu quả trong ứng dụng chống nóng cao hơn trong ứng dụng giữ ấm. Trong thời gian các tháng nóng, cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm đến 17% chi phí năng lượng.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới. Do đó, sử dụng cách nhiệt phản xạ luôn đạt hiệu quả cao.