« | »

Trang nhất > Đối lưu nhiệt

Chủ đề: Cơ sở khoa học

  • Đối lưu nhiệt là sự truyền nhiệt sinh ra bởi sự chuyển động của dòng chất khí (chất lỏng).
  • Khí nóng luôn di chuyển trên và khí lạnh chìm xuống. Quy trình này được gọi là đối lưu tự nhiên.
  • Đối lưu nhiệt cũng có thể bị tác động cưỡng bức bởi gió hoặc dùng quạt.

Đối lưu nhiệt

Một số ví dụ thông thường về đối lưu nhiệt:

  1. Khí nóng đi ra từ cửa quạt hút (cưỡng bức)
  2. Khí nóng thoát lên qua hệ thống tản nhiệt (Sau khi tiếp xúc & nóng lên qua sự tiếp xúc với bề mặt tản nhiệt)
  3. Khi nóng bốc lên từ ống khói (tự nhiên)

Quá trình truyền nhiệt từ vật thể rắn sang không khí, qua các quan sát & đo đạc, không chỉ đơn thuần do tác động của sự dẫn nhiệt. Thay vào đó, sự truyền nhiệt đó là tác động tổng hợp của dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt & bức xạ nhiệt.

Về nguyên tắc không thể tính toán khả năng cách nhiệt của vật liệu bằng cách sự dụng duy nhất hệ số dẫn nhiệt. Ngược lại, các thông số cách nhiệt phải được tính toán trên cơ sở tổng hợp các hình thức truyền nhiệt.

Độ cách nhiệt tổng hợp được ký hiệu là “R-Value” (Đơn vị hr.ft2.oF/Btu) thường được sử dụng cho các vật liệu cách nhiệt.