« | »

Trang nhất > Nhà nóng từ mái hay nóng từ vách?

Chủ đề: Cách nhiệt truyền thống, Hỏi đáp nhanh

Quan sát …

  • Vách nhà hướng Đông hứng nắng từ 08h đến 11h mỗi ngày.
  • Vách nhà hướng Tây hứng nắng từ 14h đến 17h mỗi ngày.
  • Mái nhà hứng nắng từ 08h đến 17h mỗi ngày.

Nhận định
Như vậy, mái nhà là đối tượng bị hứng nắng nhiều nhất, và cũng là nóng nhất trong một công trình. Hiển nhiên, mái là tác nhân gây nóng chủ lực trong mọi công trình.
Kết luận từ các nghiên cứu

Vào mùa hè, nhiệt từ mái chiếm 80%, từ các vách và sàn chiếm 20%.