« | »

Trang nhất > Enviro-tuff có thể thay thế la-phông?

Chủ đề: Hỏi đáp nhanh

Câu trả lời là CÓ và KHÔNG.

  • Để chống nóng: Enviro-tuff có thể thay thế la-phông một cách hoàn hảo.
  • Để trang trí thẩm mỹ: tấm cách nhiệt không thể thay thế la-phông.
  • Cả hai mục đích trên: hối hợp hai sản phẩm.